0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Hukuki Mevzuat

Ana Sayfa  »  Hukuki

Mevzuat Bilgi Sistemi

Apartman ve site yönetiminde sorunsuz bir yaşam alanı için Bizim Site Yönetimi sizinle. Hukuki destek ve aidat takibi konusunda güvenilir ve kaliteli çözümler sunuyoruz.
Apartman ve Site Yönetimi: Hukuki Destek ve Mevzuat Derlemeleri

Apartman ve site yaşamı, günümüzde toplu konutlara olan talep arttıkça daha da yaygın hale gelmiştir. Ancak, bu tür toplu yaşam alanları, bir yönetim mekanizmasına ihtiyaç duyar. Apartman yönetimi veya site yönetimi gibi yapılar, bu tür alanların düzenli ve sorunsuz bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan araçlardır. Bu yönetim mekanizmaları, kiracılar, ev sahipleri, kat malikleri kurulu, yönetim kurulu gibi unsurların katılımıyla oluşturulur.

Apartman ve site yönetimi, mevcut hukuk kurallarına uygun olarak hareket etmek zorundadır. Türkiye'deki apartman ve site yönetimi ile ilgili hukuki kuralların en temel belgesi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'dur. Bu kanun, ortak yaşam alanları ile ilgili hukuki çerçeveyi belirler ve yönetim mekanizmalarının kurulmasını ve işleyişini düzenler.

Apartman ve site yönetimi, kiracı ve ev sahipleri gibi toplu yaşam alanlarında birlikte yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir hizmet sunar. Bu hizmetler arasında, güvenlik, temizlik, bahçe bakımı, aidat tahsili, bakım ve onarım gibi işlemler yer alır. Ayrıca, yönetim mekanizmaları, ortak alanların kullanımı, toplantıların düzenlenmesi ve diğer ortak kararların alınması gibi konularda da etkilidir.

Apartman ve site yönetimi, hukuki açıdan doğru bir şekilde yönetildiği takdirde, toplu yaşam alanlarının sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlar. Ancak, yanlış yönetildiği takdirde, birçok sorun ortaya çıkabilir. Bu nedenle, apartman ve site yöneticilerinin, mevcut hukuk kurallarına uygun bir şekilde hareket etmesi ve her zaman mevzuatları takip etmesi önemlidir.


kanunlar Bizim Site Yönetimi

Kanunlar

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir.
yonetmelikler Bizim Site Yönetimi

Yönetmelikler

Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlayan ve somutlaştıran yazılı hukuk kurallarıdır.
tuzukler Bizim Site Yönetimi

Tüzükler

Tüzük, Kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlerdir.
tebligler Bizim Site Yönetimi

Tebliğler

Tebliğ, Bir hukuki işlemin ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazılan yazı veya ilan.
Numrası Adı İndir/Görüntüle
634 Kat Mülkiyeti Kanunu İndir
5449 Konut Kapıcıları Yönetmeliği İndir
39419 Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği İndir
39394 Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği İndir
24558 Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği İndir
22617 Asansör Yönetmeliği (2014/33/Ab) İndir
15157 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansörlere Ait Makina Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği İndir
15156 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Asansörlere Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği İndir
24698 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği İndir
39493 Asansör Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (Sgm-2022/11) İndir
23654 Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Sgm: 2017/18) İndir
22702 Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2016/18) İndir
1774 Kimlik Bildirme Kanunu İndir
9484 Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik İndir
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun İndir
6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İndir
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İndir
20047189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İndir
19407 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği İndir
7201 Tebligat Kanunu İndir
29033 Elektronik Tebligat Yönetmeliği İndir
15828 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik İndir
12365 Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik İndir
12084 Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik İndir
13594 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği İndir
24045 Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Mhg/2017-26) İndir
5627 Enerji Verimliliği Kanunu İndir
24729 Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği İndir
3194 İmar Kanunu İndir
23722 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği İndir
12390 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Ts 825 İndir
4637 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik İndir
200712937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İndir
16706 Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) İle İlgili Tebliğ (Ts En 615) (Tebliğ No: Msg-Ms-2012/26) İndir
14982 Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları İndir
4708 Yapı Denetimi Hakkında Kanun İndir
11951 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği İndir
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun İndir
38750 Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği İndir
7190 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İndir
10055 Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı İndir
9923 Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İndir
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İndir
4883 Sığınak Yönetmeliği İndir
24408 Otopark Yönetmeliği İndir
16022 Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik İndir
5447 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir
5451 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği İndir
2429 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun İndir
1475 İş Kanunu İndir
4857 İş Kanunu İndir
6098 Türk Borçlar Kanunu İndir
6101 Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun İndir
4721 Türk Medeni Kanunu İndir
4722 Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun İndir
5237 Türk Ceza Kanunu İndir
5252 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun İndir
2004 İcra ve İflas Kanunu İndir
8043 İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği İndir
5326 Kabahatler Kanunu İndir
39565 Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği İndir
39614 Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik İndir
24468 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği İndir
24025 Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği İndir
23616 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik İndir
18592 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İndir