0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Kapıcının Görevleri

Ana Sayfa   »   Kapıcının Görevleri

Kapıcının Görevleri ve Hakları

Güven Veren İletişim, Huzurlu Yaşamın Anahtarıdır

Kapıcı, bir apartman veya site gibi bir konut birliği içerisinde, kat maliklerinin birlikte kullanımını sağladığı gayrimenkulün müşterek yerlerinin temizliği ve bakımı ile ilgili sorumluluğu üstlenen kişidir. Bu sorumluluklar genellikle şunları içerir

İnsan ilişkileri:
Kapıcının İnsan ilişkileri konusunda iyi bir iletişim becerisi olması ve apartman sakinlerine karşı saygılı, yardımsever ve güler yüzlü davranması gereklidir. Bu, apartman sakinlerinin kapıcıya güvenmesini ve kapıcının görevlerini daha verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlar.
Müşterek yerlerin temizliği:
Kapıcı, apartmanın giriş holü, merdiven boşluğu, asansör, koridorlar, çöp odası ve diğer ortak kullanım alanlarının temizliğini yapar.
Ortak yerlerin gözetimi:
Kapıcı, apartmanın güvenliğini sağlamak için, misafirleri yönlendirmek için ve diğer birlik üyelerine yardımcı olmak için ortak kullanım alanlarının gözetiminden sorumludur.
Çöp toplama:
Kapıcı, apartmanın çöpünü düzenli olarak toplar ve çöp kutularını temizler.
Kalorifer yakma:
Kapıcı, apartmanın kaloriferini kış aylarında yakarak binanın ısısını ayarlar.
Bahçe bakımı:
Eğer apartmanın bir bahçesi varsa, kapıcı bahçenin bakımını ve sulamasını yapar.

Bu görevler, kapıcının apartman sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek için yaptığı hizmetlerdir. Bu nedenle, kapıcının birlik üyeleri ile iyi bir iletişim kurması ve birlikte çalışması önemlidir.

Kapıcının Hakları
Kapıcılar, iş kanunu kapsamında işçi statüsünde çalışan kişilerdir ve diğer işçiler gibi belirli haklara sahiptirler. Bazı kapıcı hakları şunlardır

  • Asgari Ücret: Kapıcıların çalıştıkları sürece işverenleri tarafından asgari ücret ödenmesi zorunludur. Asgari ücret, her yıl belirlenen ücret tarifesine göre belirlenir.
  • SGK Primleri: Kapıcılar, işverenleri tarafından SGK primleri ödenir. Bu primler, kapıcının iş kazası veya meslek hastalığı durumunda sağlık hizmetlerini ve diğer sosyal haklarını korur.
  • Yıllık İzin: Kapıcılar, her yıl işverenleri tarafından belirlenen süre kadar yıllık izin hakkına sahiptirler.
  • İş Güvencesi: Kapıcılar, iş kanunu kapsamında iş güvencesi sağlanan çalışanlar arasındadır. İşveren, kapıcı iş sözleşmesini belirli koşullar altında sonlandırmak istiyorsa, iş kanunu tarafından belirlenen prosedürlere uymak zorundadır.
  • Fazla Mesai Ücreti: Kapıcılar, işverenleri tarafından belirlenen saatler dışında çalışmak zorunda kalırlarsa, fazla mesai ücreti talep edebilirler.
  • Sendikal Haklar: Kapıcılar, sendikaya üye olma hakkına sahiptirler ve işverenleriyle sendika aracılığıyla toplu sözleşme yapabilirler.

Bu haklar, kapıcıların çalışma koşullarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. İşverenlerin, kapıcıların haklarını ihlal etmeden, iş kanunu kapsamında belirlenen haklarına saygı göstermeleri gereklidir.