0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Yönetim Kurulunun Görevleri

Ana Sayfa   »   Yönetim Kurulunun Görevleri

Site Yönetim Kurulu'nun Görevleri

Site yönetimi, bina sakinlerinin haklarını korur ve apartmanın düzenli yönetilmesini sağlar.

Site yönetimi, genellikle apartman, site veya ticari binalar gibi birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapıların yönetimini ve kullanımını düzenleyen bir sistemdir. Bu sistemin temelinde, kat maliklerinin kendilerini yönetmek için oluşturdukları yönetim kurulları veya yöneticiler yer almaktadır.

Kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 34. maddesi gereği, yapılarının yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kişi veya kurula devredebilirler. Bu kişiye yönetici, kurula ise yönetim kurulu denir. Yönetim kurulu veya yönetici, yapıların ortak kullanım alanlarının bakımından, güvenliğinden ve genel yönetiminden sorumludur.

Site yönetimi, birçok farklı görevi içerir. Bunlar arasında, ortak kullanım alanlarının bakımı, güvenliği ve temizliği, bina genelindeki sorunların çözümü, yönetim planının hazırlanması ve uygulanması, aidatların tahsil edilmesi ve yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi gibi konular yer alır.

Yönetim kurulu, site sakinlerinin haklarını ve çıkarlarını korumakla sorumludur. Yönetim kurulu, aidatların doğru tahsil edilmesi, ortak alanların kullanımının düzenlenmesi, bina bakım ve onarım çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi gibi konularda kararlar alır ve bunları uygular.

Yönetim kurulu, site sakinleri arasında anlaşmazlıkların çözümüne de yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, site sakinleri ile yönetim kurulu arasındaki iletişimi sağlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirir.

Site yönetimi, birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapıların yönetim ve kullanımını düzenleyen bir sistemdir. Bu sistem, kat maliklerinin seçtiği yönetim kurulu veya yönetici tarafından yürütülür ve bina sakinlerinin haklarını ve çıkarlarını korur.

  • Ortak yerlerin ve tesislerin korunması ve bakımının yapılması,
  • Ortak giderlerin tahsili ve bunların kullanılması için gerekli işlemlerin yapılması,
  • Yönetim planına göre yapılması gereken işlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi,
  • Kat maliklerinin ortak amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacakları harcamaların tespiti ve katılımlarının sağlanması,
  • Yönetim planında gösterilen hallerde, apartman görevlilerinin istihdamı, çalıştırılması ve gözetimi,
  • Apartmanın temizlenmesi ve düzenli olarak kontrol edilmesi,
  • Apartmanda çıkan yangın, su baskını veya diğer afetlerde gerekli önlemlerin alınması,
  • Apartmanın sigortalanması,
  • Yönetim planında öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yöneticinin görevleri sadece yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. İlgili kanun, yöneticiye geniş bir takdir hakkı vermektedir. Yönetici, apartman sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda diğer görevleri de yerine getirebilir. Ancak, bu görevler yönetim planında yer almıyorsa, yönetim kurulunun onayını alması gerekmektedir.

Özetle, apartman yöneticisinin görevleri, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenlenmiştir. Yöneticinin en temel görevleri, ortak yerlerin ve tesislerin korunması ve bakımının yapılması, ortak giderlerin tahsili ve yönetim planında belirtilen işlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesidir. Ancak, yöneticinin görevleri sadece bu kadarla sınırlı değildir. Yönetici, apartman sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda diğer görevleri de yerine getirebilir, ancak bu görevler yönetim planında belirtilmemişse yönetim kurulunun onayını alması gerekmektedir.