0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Denetim Kurulunun Görevleri

Ana Sayfa   »   Denetim Kurulunun Görevleri

Site Denetim Kurulu'nun Hak ve Sorumlulukları

Apartmanınızın mali durumu ve bakımı için güvende olun, denetim kurulunun ve denetçinin görevleriyle tanışın.

Site denetim kurulu, bir sitenin veya apartmanın yönetimindeki kararların, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak alındığını denetleyen bir kuruldur. Site denetim kurulu, genellikle kat maliklerinin seçtiği üç kişilik bir kurul olarak oluşturulur.

Denetim kurulu üyelerinin seçimi, genellikle sitenin yönetim kurulu tarafından yapılır ve seçim işlemi, kat maliklerine duyurulur. Kat malikleri, denetim kuruluna aday olmak isteyen kişilerin adaylıklarını öğrenir ve oy kullanarak üyeleri seçer.

Site denetim kurulu, sitenin ortak giderlerinin tahsil edilmesi, bakımı ve onarımı gibi konularda, yönetim kurulunun aldığı kararların kanunlara ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetler. Ayrıca, sitenin vergi beyannamelerinin zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanıp verilip verilmediğini, hesap kayıtlarının doğruluğunu ve bütünlüğünü de denetler. Eğer denetim kurulu, yönetim kurulunun kararlarının kanunlara veya yönetmeliklere uygun olmadığını tespit ederse, bu konuda yönetim kuruluna uyarıda bulunur ve gerektiğinde kat malikleri toplantısına bu konuyu taşır.

Site denetim kurulu, sitenin işleyişinde önemli bir rol oynar ve kat maliklerinin haklarını korumak için büyük bir sorumluluk taşır. Bu nedenle, denetim kurulu üyelerinin adil, dürüst ve yetkin kişiler arasından seçilmesi önemlidir. Ayrıca, denetim kurulunun yönetim kuruluna bağlı olmaması ve bağımsız bir şekilde çalışması da önemlidir. Bu şekilde, sitenin yönetimi daha şeffaf ve adaletli bir şekilde yönetilir ve kat maliklerinin hakları korunur.

Apartman denetim kurulu, apartmanın yönetiminde alınan kararların, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak alındığını denetler. Denetim kurulu, genellikle kat malikleri tarafından seçilir ve apartmanın yönetim kurulu ile bağımsız bir şekilde çalışır. Ancak bazı durumlarda, denetim kurulunun görevlerini yerine getirmesi için bir denetçinin de atanması gerekebilir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. maddesi, denetim kurulunun denetçinin görevleri ve yetkilerini belirler. Bu maddede, denetçinin şu görevleri yerine getirmesi belirtilir:

  • Apartmanın gelir ve giderlerinin, mali durumunun ve defterlerinin denetlenmesi
  • Apartmanın bütçesinin hazırlanması ve bütçe hedeflerine uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi
  • Apartmanın vergi beyannamelerinin hazırlanması ve vergi yasalarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi
  • Apartmanın banka hesaplarının kontrol edilmesi ve hesap kayıtlarının doğruluğunun denetlenmesi
  • Apartmanın ortak alanlarının ve yapılarının bakım ve onarımının gerektiği şekilde yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi

Denetçi, denetim kurulunun kararlarına uymak zorundadır. Ayrıca, denetçinin, denetim kurulu ile yönetim kurulu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk yapması da mümkündür.

634 sayılı Kanun'un 41. maddesi ise, denetçinin raporlama yükümlülüklerini düzenler. Buna göre, denetçi, denetim kuruluna yıllık bir rapor sunar ve bu rapor, apartmanın mali durumunun ve yönetiminin kat malikleri tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu raporda, apartmanın gelir ve giderleri, bütçesi, vergi beyannameleri ve hesap kayıtları hakkında detaylı bilgiler yer alır. Raporda ayrıca, yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler ve öneriler de yer alır.

Bu şekilde, denetim kurulu ve denetçi, apartmanın yönetiminde adaletli ve şeffaf bir şekilde çalışarak, kat maliklerinin haklarının korunmasına yardımcı olurlar.