0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Site Yönetiminin Kurulması

Ana Sayfa   »   Site Yönetiminin Kurulması

Site Yönetimi Nasıl Kurulur?

Size güvenli, rahat ve sorunsuz bir yaşam alanı sunmak için buradayız.

Site Yönetiminin Kurulması ve Geçici Yönetici Seçimi

Apartman ve site yönetiminde doğru adımlarla ilerlemek için geçici yönetim kurulu seçimi ve yönetici seçimi gibi önemli aşamaların doğru şekilde tamamlanması gerekmektedir. Firmamız, geçici yönetim kurulu oluşturulması ve geçici yönetici seçimi konularında deneyimli bir apartman ve site yönetim şirketidir. Bu süreçlerde size danışmanlık yaparak, doğru adımların atılmasını sağlıyoruz. Ayrıca, karar defteri onaylatma, vergi numarası alma ve diğer yasal işlemler gibi konularda da profesyonel hizmet sunuyoruz. Böylece, apartman ve site yönetimi süreçlerinde güvenilir ve doğru adımlarla ilerleyerek, sorunsuz bir yönetim sağlıyoruz.

Geçici Yönetim Kurulunun Oluşturulması Yeni teslim edilen apartmanlarda ilk adım, geçici yönetim kurulunun oluşturulmasıdır. Geçici yönetim, kalıcı yönetim kurulu seçilene kadar geçici bir süre görev yapar.

Geçici Yönetici seçimi
İlk kat malikleri genel kurul toplantısında usulüne uygun olarak yönetici seçilmesi mümkündür. Bu toplantıda alınacak kararlar mutlaka bir karar defterine yazılmalıdır.

Toplantı Düzenleme ve Yönetim Kurulu Seçimi
Geçici yönetim kurulunun seçimi için bina sakinleri arasında bir toplantı düzenlenir. Toplantıya, bina sakinleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçilir.

Geçici Yönetim Kurulunun Görevleri
Geçici yönetim kurulu, bina giderlerinin nasıl karşılanacağı, bakım-onarım işlerinin nasıl yapılacağı, güvenlik önlemlerinin alınması gibi konuları ele alır. Aidatların ne kadar olacağı ve nasıl toplanacağı da geçici yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Karar defteri onaylatma
Alınacak kararlar üzerine tarih yazılmak suretiyle bir dosya kağıdına yazılıp karar defterine yapıştırılmalıdır. Karar defterinin noterden onaylatılması gerekmektedir.

Vergi numarası alma
Yöneticinin toplantıda alınan kararın noterden onaylı suretini bir dilekçe ile birlikte vergi dairesine ibraz etmesi gerekmektedir. Potansiyel vergi numarası alındıktan sonra tekrar notere gidilerek karar defterinin onaylatılması gerekmektedir.

Banka hesabı açma
Yöneticinin, site adına banka hesabı açmak için, site veya apartmanın bulunduğu yer vergi dairesine giderek potansiyel vergi numarası alması gerekmektedir.

Yetki verme
Kat malikleri genel kurulunda alınacak kararlarda mutlaka yöneticiye site adına bankalarda, vergi dairelerinde, noterlerde, gerekirse belediye ve SGK gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde işlem yapabilme yetkisi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca yönetici dışında bir yardımcı da seçilecekse veya birden fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu oluşturulacaksa, her bir kişiye münferit yetki verilmelidir.

Kalıcı Yönetim Kurulu Seçimi
Yönetim planına bakın: Yeni kurulan bir apartman veya sitede ilk yönetimin kurulması için tapuda yer alan yönetim planına bakılmalıdır. Burada, olağan genel kurulun hangi tarihte yapılacağı belirtilmiş ise o tarihte, belirtilmemiş ise her takvim yılının ilk ayı içinde kat malikleri kurulu toplanacaktır.

Kalıcı yönetim kurulu için seçim yapılması
Adaylar, belirli bir süre içinde yönetim kurulu için adaylık başvurusunda bulunabilirler. Yönetim kurulu için seçilecek adayların bilgi ve tecrübeleri, dürüstlükleri ve güvenilirlikleri önemlidir.