0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Apartman Bahçeleri ve Çevre Düzenlemesi

Ana Sayfa   »   Apartman Bahçeleri ve Çevre Düzenlemesi

Apartman Bahçeleri ve Sitelerde Çevre Düzenlemesi

Apartmanınızın bahçesi ve çevresi için ortak bir karar alın, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun yönergelerine uygun hareket edin.

Apartman bahçeleri, ortak kullanım alanlarından biridir ve bu alanların düzenlenmesi ve yapılacak değişiklikler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. ve 43. maddeleri kapsamında ele alınır. Apartman bahçelerinde yapılacak değişikliklerin faydalı ya da lüks olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılacak değişiklikler faydalı ise, yüzde 50 oybirliği sağlanması yeterli olacaktır. Ancak yapılacak değişiklik masraflı ve lüks ise, tüm kat maliklerinin oybirliği gerekli olacaktır.

Apartman çevre düzenlemesi için ise, ortak yerlerde yapılacak değişiklikler, kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar verilerek yapılır. Özürlülerin yaşamı için zorunlu durumlar ise, sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar verilerek yapılır. Bu süre içerisinde toplantı yapılamazsa veya tadilat talebi çoğunlukla kabul edilmezse, ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. Giderler ise yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir.

Apartman bahçelerinde ve çevre düzenlemelerinde yapılacak değişikliklerin kararının alınması ve giderlerin finanse edilmesi, kat malikleri arasında ortak bir kararla yapılır. Bu süreçte, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili maddeleri, kat malikleri arasındaki ilişkileri ve kat mülkiyeti yönetimini düzenlemektedir. Bu maddelerin uyulması, bina ve daire sahiplerinin haklarını korumak ve binanın yönetimini etkin bir şekilde sağlamak için son derece önemlidir.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun bazı önemli maddeleri şunlardır:

  • Kat malikleri arasındaki ilişkileri düzenleyen maddeler: Bu maddeler, kat malikleri arasındaki hak ve sorumlulukları belirler. Örneğin, her kat maliki, binanın genel giderlerine katılma yükümlülüğüne sahiptir.
  • Kat mülkiyeti yönetimini düzenleyen maddeler: Bu maddeler, kat malikleri kurulu ve yöneticinin görev ve yetkilerini belirler. Yönetim planı, kat malikleri kurulu kararları ve genel kurul kararları ile uyumlu olarak yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.
  • Kat mülkiyetine ilişkin genel hükümleri düzenleyen maddeler: Bu maddeler, kat mülkiyetine ilişkin genel hükümleri belirler. Örneğin, binanın bakım ve onarımı kimin sorumluluğunda olduğu, yapılan tadilat ve değişikliklerin nasıl yapılacağı gibi konular bu maddelerde düzenlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili maddelerine uyulmaması durumunda, binanın yönetimi ve kat maliklerinin hakları ciddi şekilde etkilenebilir. Bu nedenle, kat malikleri ve yöneticilerin kanuna uygun hareket etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları son derece önemlidir.

Apartmanın Bahçesi Otopark Haline Getirilebilir mi?

Apartman ve site sakinleri bazen otopark alanı sıkıntısıyla karşılaşabilirler ve bahçelerini otoparka dönüştürmek isteyebilirler. Peki, apartmanın bahçesi otopark haline getirilebilir mi?

Kat Mülkiyeti Olan Yapılarda Ortak Alanlar

4Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, kat malikleri ana taşınmazın tüm ortak yerlerinde ortak mülkiyet hükümlerine göre pay sahibidirler.

Su Saatleri Ortak Olunca Ne Yapılır?

Apartman veya sitelerin yönetim planına göre, su saati kullanımı ve su faturasının ödemesi konusunda farklı uygulamalar olabilir. Bu uygulamalar, yönetim planında belirtilir ve tüm daire sahipleri veya kat malikleri tarafından kabul edilir.

Apartman Bahçe Kullanım Hakkı ve Sorumlulukları

Apartman ve sitelerdeki bahçe ortak kullanım alanıdır ve tüm apartman sakinleri arsa payları oranında bu alandan faydalanma hakkına sahiptir.

Apartman Bahçesinde Yapılacak Değişikliler ve Karar

Apartman bahçeleri, ortak kullanım alanlarından biridir ve bu alanların düzenlenmesi ve yapılacak değişiklikler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. ve 43. maddeleri kapsamında ele alınır.

Kat Maliki Bağımsız Biriminde Değişiklik Yapabilir mi?

Kat malikleri, anagayrimenkulün mimari durumunu, sağlamlığını ve güzelliğini korumakla yükümlüdür. Bu kapsamda, onarım ve değişiklik yapılacak yerlere ve durumlara göre farklı prosedürler uygulanır.

Apartman Sorunlarına Hangi Mahkeme Bakar?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi, kat maliklerinin arasındaki anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesini hedeflerken, hâkimin müdahalesi ise uyuşmazlıkların çözümü için son çaredir.

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Oy birliği Gerektiren Kararlar

Kat mülkiyeti kanunu kapsamında, bina yönetiminde alınacak bazı kararlar için tüm kat maliklerinin oybirliği aranmaktadır. Bu kararlar, genellikle binanın geleceği ve yönetimiyle ilgili stratejik konuları içermektedir.

Apartman karar defteri tasdik ettirmemenin cezası

Apartman karar defterinin tasdiki zorunludur Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca apartman karar defterinin her yıl ocak ayı sonuna kadar notere onaylatılması zorunludur.

Apartmanlarda Otopark Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Apartman otoparkları, binanın sakinleri tarafından ortak kullanım alanı olarak kullanılmalıdır. Otopark kullanım hakkı, arsa payı oranında belirlenmeli

Aidat Borçlarının İcra Takibi ve Gecikme Faizinin Uygulanması

Kanuna göre, ödenmeyen ortak giderler için aylık %5 gecikme zammı ödemesi yapılmalıdır ve bu zammın yanında temerrüt faizi de istenebilir.

Kat Malikleri Evde Evcil Hayvan Besleyebilir mi?

Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve süs hayvanları beslemek mümkündür. Ancak hayvan sahipleri, çevre kirliliğini ve insanlara zarar verebilecek durumları önlemekle yükümlüdürler

Çatıya çanak anten kurmak için izin almak gerekiyor mu?

Sosyal ve kültürel hayatın gerektirdiği bilgi ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için uydu antenini kullannılabilir ve özel izne gerek yoktur.

Giriş Katında Oturanlar Asansör Giderlerine Katılmak Zorunda mıdır?

Apartman veya site yönetimleri, asansör gibi ortak kullanım alanlarına ilişkin giderleri tüm kat malikleri arasında eşit olarak bölüştürmelidir. Bu nedenle, giriş katında oturanlar da asansör aidatlarına katılmak zorundadır.

Kapıcının Görevleri Nelerdir

Kapıcı, bir apartman veya site gibi bir konut birliği içerisinde, kat maliklerinin birlikte kullanımını sağladığı gayrimenkulün müşterek yerlerinin temizliği ve bakımı ile ilgili sorumluluğu üstlenen kişidir.

Bina, Apartman ve Sitelerde Yöneticinin veya Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

Site yönetimi, genellikle apartman, site veya ticari binalar gibi birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapıların yönetimini ve kullanımını düzenleyen bir sistemdir.

Bina, Apartman ve Sitelerde Denetçi ve Denetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

Site denetim kurulu, bir sitenin veya apartmanın yönetimindeki kararların, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak alındığını denetleyen bir kuruldur. Site denetim kurulu, genellikle kat maliklerinin seçtiği üç kişilik bir kurul olarak oluşturulur.

Bina, Apartman ve Sitelerde Kat Maliki ve Kat Malikleri Kurulunun Görevleri Nelerdir

Kat mülkiyeti kanunu ve diğer mevzuatlar, kat maliklerinin hakları ve yükümlülüklerine dair ayrıntılı hükümler içermektedir. Her bir kat maliki, mülkiyet hakkı çerçevesinde sahip olduğu bütün haklara sahiptir.

Apartmanda Ortak Alanın İşgali ve Kiraya Verilmesi

ortak yerlerin kullanımı ve kiraya verilmesi konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun çeşitli hükümleri bulunmaktadır.

Kapı Zili Arızasını Kim Öder?

Kapı zili arızası, arızanın kaynağına ve etkilediği alana bağlı olarak farklı sonuçlara yol açabilir.

Apartman ve site yöneticileri, hurda satışını Nasıl yapar?

Apartman ve site yöneticileri, hurda satışı yapmak için yazımızdaki adımları izleyebilir.

BSY Bina ve Toplu yapı Yöneticiliği

Apartman ve Site Yönetimi

Adres: Yakakent Mah 8187/21 Sok Park Yaşam Santorini Sitesi A2 Blok ÇİĞLİ/ İZMİR

Telefon: 0(542) 811 29 29 - 0(541) 811 29 29