0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Karar Defteri Tasdiki

Ana Sayfa   »   Karar Defteri Tasdiki

Karar Defterinin Tasdik ve Yöneticinin Yükümlülükleri

Sağlam bir apartman için tasdikli defterler, huzurlu bir yaşam için gereklidir.

Karar Defteri
Apartman karar defteri olmazsa, yöneticinin ve kat malikleri kurulunun aldığı kararlar ve yapılan işlemler kaydedilemez ve bu da hukuki sorunlara neden olabilir. KMK 33. madde uyarınca, kat malikleri kurulu defterinin düzenli olarak tutulması gerekir. Defterler, kayıt ve belgelerin düzenli olarak tutulmaması durumunda yöneticiye idari para cezası verilebilir.

Karar Defterinin Denetlenmesi
Karar defteri, kat malikleri kurulu ve sitenin denetçisi tarafından üç aylık periyotlarda incelemesi gerekmektedir. Ayrıca, denetçi gerektiğinde defterleri inceler ve kat malikleri kuruluna rapor verir Kat malikleri kurulu yöneticinin görevini sürekli olarak denetler ve haklı bir sebep varsa her zaman yöneticiyi değiştirebilir.

Karar defterinin Saklanması
Apartman karar defteri, yönetmeliğin 107. maddesi gereğince, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından itibaren 10 yıl boyunca saklanmalıdır.

Alınmış Kararlara İtiraz
Apartman karar defteri, kat malikleri kurulunun kararlarına muhalefet eden veya karara katılmayan bütün kat maliklerini, yönetici ve denetçileri bağlar. Kararlara itiraz etmek isteyenler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca, kararın iptali için sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirler.

Karar Defterinin elle Yazılması Zorunlu mu?
Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca apartman karar defteri, elle yazılarak tutulması zorunlu bir defterdir. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, defterlerin elektronik ortamda tutulması da mümkün hale gelmiştir. Elle yazılan defterlerin yanlış anlaşılmalara, silinmelere veya kaybolmalara karşı riski bulunmaktadır. Bu nedenle elektronik ortamda tutulan defterlerin pratik olduğu düşünülmektedir. Her durumda, kat malikleri kurulu defterinin düzenli ve doğru bir şekilde tutulması önemlidir ve kanunlar tarafından da zorunlu kılınmaktadır.

Tasdik işlemi
Onaylatma işlemi bir önceki yılın sayfalarının kapatılması ve yeni dönemde kullanılacak sayfaların noter tarafından mühürlenmesidir.

Cezai sorumluluk
Apartman yönetimi, denetim durumunda karar defteri tasdik edilmemişse para cezasıyla karşılaşabilir ve bu cezayı kendi cebinden ödemek zorunda kalabilir.

Yıllık tasdik gereklidir
Apartman karar defterleri her yıl noter tarafından tasdik edilmelidir. Yöneticilerin defteri sadece bir kez onaylatması ve defter bitene kadar kullanması yanlıştır.

Belge saklama yükümlülüğü
Apartman yöneticisi, karar defterinin yanı sıra kat malikleri kurulunun kararlarını protokollerini, yapılan ihtar ve tebligatların özetini ve tarihlerini, tüm giderleri ve belgeleri bir dosyada saklamakla yükümlüdür. Apartman defterlerinin tasdik edilmesi, yöneticilerin yükümlülükleri ve belge saklama zorunluluğu, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen yasal yükümlülüklerdir. Apartman yöneticileri bu yasal düzenlemelere uymalı ve defterlerin yıllık olarak tasdik edilmesi ve belgelerin saklanması konusunda titizlikle çalışmalıdır.

Yöneticinin görevleri
Apartman yöneticisi, kat malikleri kurulunun kararlarını karar defterine tarih sırasına göre yazmak ve belgeleri saklamakla yükümlüdür.

Notere kapattırma zorunluluğu:
Karar defteri her takvim yılının bitiminden bir ay içinde notere kapattırılmalıdır.

Cezai yaptırım
Yöneticinin bu yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, 33. maddenin son fıkrasında belirtilen cezalar uygulanabilir.

Apartmanın Bahçesi Otopark Haline Getirilebilir mi?

Apartman ve site sakinleri bazen otopark alanı sıkıntısıyla karşılaşabilirler ve bahçelerini otoparka dönüştürmek isteyebilirler. Peki, apartmanın bahçesi otopark haline getirilebilir mi?

Kat Mülkiyeti Olan Yapılarda Ortak Alanlar

4Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, kat malikleri ana taşınmazın tüm ortak yerlerinde ortak mülkiyet hükümlerine göre pay sahibidirler.

Su Saatleri Ortak Olunca Ne Yapılır?

Apartman veya sitelerin yönetim planına göre, su saati kullanımı ve su faturasının ödemesi konusunda farklı uygulamalar olabilir. Bu uygulamalar, yönetim planında belirtilir ve tüm daire sahipleri veya kat malikleri tarafından kabul edilir.

Apartman Bahçe Kullanım Hakkı ve Sorumlulukları

Apartman ve sitelerdeki bahçe ortak kullanım alanıdır ve tüm apartman sakinleri arsa payları oranında bu alandan faydalanma hakkına sahiptir.

Apartman Bahçesinde Yapılacak Değişikliler ve Karar

Apartman bahçeleri, ortak kullanım alanlarından biridir ve bu alanların düzenlenmesi ve yapılacak değişiklikler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. ve 43. maddeleri kapsamında ele alınır.

Kat Maliki Bağımsız Biriminde Değişiklik Yapabilir mi?

Kat malikleri, anagayrimenkulün mimari durumunu, sağlamlığını ve güzelliğini korumakla yükümlüdür. Bu kapsamda, onarım ve değişiklik yapılacak yerlere ve durumlara göre farklı prosedürler uygulanır.

Apartman Sorunlarına Hangi Mahkeme Bakar?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi, kat maliklerinin arasındaki anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesini hedeflerken, hâkimin müdahalesi ise uyuşmazlıkların çözümü için son çaredir.

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Oy birliği Gerektiren Kararlar

Kat mülkiyeti kanunu kapsamında, bina yönetiminde alınacak bazı kararlar için tüm kat maliklerinin oybirliği aranmaktadır. Bu kararlar, genellikle binanın geleceği ve yönetimiyle ilgili stratejik konuları içermektedir.

Apartman karar defteri tasdik ettirmemenin cezası

Apartman karar defterinin tasdiki zorunludur Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca apartman karar defterinin her yıl ocak ayı sonuna kadar notere onaylatılması zorunludur.

Apartmanlarda Otopark Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Apartman otoparkları, binanın sakinleri tarafından ortak kullanım alanı olarak kullanılmalıdır. Otopark kullanım hakkı, arsa payı oranında belirlenmeli

Aidat Borçlarının İcra Takibi ve Gecikme Faizinin Uygulanması

Kanuna göre, ödenmeyen ortak giderler için aylık %5 gecikme zammı ödemesi yapılmalıdır ve bu zammın yanında temerrüt faizi de istenebilir.

Kat Malikleri Evde Evcil Hayvan Besleyebilir mi?

Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve süs hayvanları beslemek mümkündür. Ancak hayvan sahipleri, çevre kirliliğini ve insanlara zarar verebilecek durumları önlemekle yükümlüdürler

Çatıya çanak anten kurmak için izin almak gerekiyor mu?

Sosyal ve kültürel hayatın gerektirdiği bilgi ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için uydu antenini kullannılabilir ve özel izne gerek yoktur.

Giriş Katında Oturanlar Asansör Giderlerine Katılmak Zorunda mıdır?

Apartman veya site yönetimleri, asansör gibi ortak kullanım alanlarına ilişkin giderleri tüm kat malikleri arasında eşit olarak bölüştürmelidir. Bu nedenle, giriş katında oturanlar da asansör aidatlarına katılmak zorundadır.

Kapıcının Görevleri Nelerdir

Kapıcı, bir apartman veya site gibi bir konut birliği içerisinde, kat maliklerinin birlikte kullanımını sağladığı gayrimenkulün müşterek yerlerinin temizliği ve bakımı ile ilgili sorumluluğu üstlenen kişidir.

Bina, Apartman ve Sitelerde Yöneticinin veya Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

Site yönetimi, genellikle apartman, site veya ticari binalar gibi birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapıların yönetimini ve kullanımını düzenleyen bir sistemdir.

Bina, Apartman ve Sitelerde Denetçi ve Denetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

Site denetim kurulu, bir sitenin veya apartmanın yönetimindeki kararların, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak alındığını denetleyen bir kuruldur. Site denetim kurulu, genellikle kat maliklerinin seçtiği üç kişilik bir kurul olarak oluşturulur.

Bina, Apartman ve Sitelerde Kat Maliki ve Kat Malikleri Kurulunun Görevleri Nelerdir

Kat mülkiyeti kanunu ve diğer mevzuatlar, kat maliklerinin hakları ve yükümlülüklerine dair ayrıntılı hükümler içermektedir. Her bir kat maliki, mülkiyet hakkı çerçevesinde sahip olduğu bütün haklara sahiptir.

Apartmanda Ortak Alanın İşgali ve Kiraya Verilmesi

ortak yerlerin kullanımı ve kiraya verilmesi konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun çeşitli hükümleri bulunmaktadır.

Kapı Zili Arızasını Kim Öder?

Kapı zili arızası, arızanın kaynağına ve etkilediği alana bağlı olarak farklı sonuçlara yol açabilir.

Apartman ve site yöneticileri, hurda satışını Nasıl yapar?

Apartman ve site yöneticileri, hurda satışı yapmak için yazımızdaki adımları izleyebilir.

BSY Bina ve Toplu yapı Yöneticiliği

Apartman ve Site Yönetimi

Adres:
Yakakent Mah 8187/21 Sok Park Yaşam Santorini Sitesi A2 Blok ÇİĞLİ/ İZMİR

Telefon:
0(542) 811 29 29 - 0(541) 811 29 29