0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Hurda Satışı İçin İzinler

Ana Sayfa   »   Hurda Satışı İçin İzinler

Hurda Satışı İçin İzinler ve İlgili Yönetmelikler

Daha temiz bir gelecek için hurda satışında öncüyüz, atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz ve çevreye değer katıyoruz!

Hurda Satışı İşlemleri ve Süreçleri?

Hurda satışı, apartman ve site yöneticilerinin sıklıkla karşılaştığı bir konudur. Eski eşyalar, atık malzemeler ve kullanılmayan ekipmanlar gibi hurdalar, apartman veya site içerisinde birikebilir ve bu malzemelerin satışıyla gelir elde etmek veya alan açmak isteyebilirler. Ancak, hurda satışı yaparken belirli izinlere ve ilgili yönetmeliklere uyulması önemlidir.

İlk adım hurda değerlendirmesidir. Apartman veya sitede bulunan hurdalar tespit edilir ve envanterleri oluşturulur. Bu envanter, hurda satışı için temel bir referans noktasıdır. Hurdaların türü, miktarı ve tahmini değeri gibi bilgiler kaydedilir.

Hurda satışı için izinler, yerel belediyelerden alınır. Belediyeler, hurda satışının yapılacağı belirli alanları ve koşulları belirler. Apartman veya site yöneticileri, ilgili belediyenin atık yönetimi birimiyle iletişime geçerek hurda satışı için gerekli izinleri ve prosedürleri öğrenmelidir.

Atık yönetimi mevzuatı da hurda satışıyla ilgili önemli bir noktadır. Türkiye'de atıkların yönetimi ve geri dönüşümüyle ilgili çeşitli mevzuatlar bulunmaktadır. Apartman veya site yöneticileri, hurda malzemelerin toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi konularında ilgili atık yönetimi mevzuatına uygun hareket etmelidir.

Çevre kanunu da hurda satışıyla ilgili bir diğer önemli yasadır. Apartman veya site yöneticileri, hurda satışıyla ilgili olarak çevre kanununa uygun davranmalı ve çevreye zarar vermeyecek yöntemleri kullanmalıdır. Hurda malzemelerin taşınması ve işlenmesi sırasında işçilerin sağlık ve güvenliği de göz önünde bulundurulmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalı ve ilgili hükümlere uyulmalıdır.

Hurda satışıyla elde edilen gelirlerin kullanımı da önemlidir. Apartman veya site yöneticileri, hurda satışından elde edilen geliri apartman veya site giderlerine katkı sağlamak, bakım ve onarım işlerinde kullanmak veya ortak alanların iyileştirilmesi için kullanabilirler. Gelirin kullanımı ve raporlanması, şeffaf bir şekilde yönetilmelidir.

Özetlemek gerekirse, hurda satışı yaparken apartman veya site yöneticilerinin belirli izinlere ve ilgili yönetmeliklere uyması önemlidir. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

  • Hurda değerlendirmesi yapılmalı ve hurdaların envanteri oluşturulmalıdır. Hurdaların türü, miktarı ve tahmini değeri gibi bilgiler kaydedilmelidir.
  • Yerel belediyenin atık yönetimi birimiyle iletişime geçilmeli ve hurda satışı için gerekli izinler ve prosedürler öğrenilmelidir.
  • Hurda malzemelerin toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi konusunda ilgili atık yönetimi mevzuatına uygun hareket edilmelidir.
  • Çevre kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uygun davranılmalıdır. Hurda malzemelerin taşınması ve işlenmesi sırasında işçilerin sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Hurda satışından elde edilen gelirlerin kullanımı, apartman veya site yönetimi tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılmalıdır. Gelirin kullanımı ve raporlanması şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Hurda satışıyla ilgili izinler ve yönetmelikler belediyenin resmi web sitesini ziyaret etmek, ilgili birimlerle iletişime geçmek veya hukuki danışmanlık almak, güncel ve spesifik bilgilere ulaşmak için en iyi yol olacaktır. Hurda satışıyla ilgili yasal düzenlemelere uyulması, apartman ve site yöneticilerinin sorumluluğundadır ve bu şekilde hareket etmek, hem çevreye katkı sağlayacak hem de yasal sorunlarla karşılaşma riskini azaltacaktır.

Apartmanın Bahçesi Otopark Haline Getirilebilir mi?

Apartman ve site sakinleri bazen otopark alanı sıkıntısıyla karşılaşabilirler ve bahçelerini otoparka dönüştürmek isteyebilirler. Peki, apartmanın bahçesi otopark haline getirilebilir mi?

Kat Mülkiyeti Olan Yapılarda Ortak Alanlar

4Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, kat malikleri ana taşınmazın tüm ortak yerlerinde ortak mülkiyet hükümlerine göre pay sahibidirler.

Su Saatleri Ortak Olunca Ne Yapılır?

Apartman veya sitelerin yönetim planına göre, su saati kullanımı ve su faturasının ödemesi konusunda farklı uygulamalar olabilir. Bu uygulamalar, yönetim planında belirtilir ve tüm daire sahipleri veya kat malikleri tarafından kabul edilir.

Apartman Bahçe Kullanım Hakkı ve Sorumlulukları

Apartman ve sitelerdeki bahçe ortak kullanım alanıdır ve tüm apartman sakinleri arsa payları oranında bu alandan faydalanma hakkına sahiptir.

Apartman Bahçesinde Yapılacak Değişikliler ve Karar

Apartman bahçeleri, ortak kullanım alanlarından biridir ve bu alanların düzenlenmesi ve yapılacak değişiklikler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. ve 43. maddeleri kapsamında ele alınır.

Kat Maliki Bağımsız Biriminde Değişiklik Yapabilir mi?

Kat malikleri, anagayrimenkulün mimari durumunu, sağlamlığını ve güzelliğini korumakla yükümlüdür. Bu kapsamda, onarım ve değişiklik yapılacak yerlere ve durumlara göre farklı prosedürler uygulanır.

Apartman Sorunlarına Hangi Mahkeme Bakar?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi, kat maliklerinin arasındaki anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesini hedeflerken, hâkimin müdahalesi ise uyuşmazlıkların çözümü için son çaredir.

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Oy birliği Gerektiren Kararlar

Kat mülkiyeti kanunu kapsamında, bina yönetiminde alınacak bazı kararlar için tüm kat maliklerinin oybirliği aranmaktadır. Bu kararlar, genellikle binanın geleceği ve yönetimiyle ilgili stratejik konuları içermektedir.

Apartman karar defteri tasdik ettirmemenin cezası

Apartman karar defterinin tasdiki zorunludur Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca apartman karar defterinin her yıl ocak ayı sonuna kadar notere onaylatılması zorunludur.

Apartmanlarda Otopark Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Apartman otoparkları, binanın sakinleri tarafından ortak kullanım alanı olarak kullanılmalıdır. Otopark kullanım hakkı, arsa payı oranında belirlenmeli

Aidat Borçlarının İcra Takibi ve Gecikme Faizinin Uygulanması

Kanuna göre, ödenmeyen ortak giderler için aylık %5 gecikme zammı ödemesi yapılmalıdır ve bu zammın yanında temerrüt faizi de istenebilir.

Kat Malikleri Evde Evcil Hayvan Besleyebilir mi?

Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve süs hayvanları beslemek mümkündür. Ancak hayvan sahipleri, çevre kirliliğini ve insanlara zarar verebilecek durumları önlemekle yükümlüdürler

Çatıya çanak anten kurmak için izin almak gerekiyor mu?

Sosyal ve kültürel hayatın gerektirdiği bilgi ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için uydu antenini kullannılabilir ve özel izne gerek yoktur.

Giriş Katında Oturanlar Asansör Giderlerine Katılmak Zorunda mıdır?

Apartman veya site yönetimleri, asansör gibi ortak kullanım alanlarına ilişkin giderleri tüm kat malikleri arasında eşit olarak bölüştürmelidir. Bu nedenle, giriş katında oturanlar da asansör aidatlarına katılmak zorundadır.

Kapıcının Görevleri Nelerdir

Kapıcı, bir apartman veya site gibi bir konut birliği içerisinde, kat maliklerinin birlikte kullanımını sağladığı gayrimenkulün müşterek yerlerinin temizliği ve bakımı ile ilgili sorumluluğu üstlenen kişidir.

Bina, Apartman ve Sitelerde Yöneticinin veya Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

Site yönetimi, genellikle apartman, site veya ticari binalar gibi birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapıların yönetimini ve kullanımını düzenleyen bir sistemdir.

Bina, Apartman ve Sitelerde Denetçi ve Denetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

Site denetim kurulu, bir sitenin veya apartmanın yönetimindeki kararların, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak alındığını denetleyen bir kuruldur. Site denetim kurulu, genellikle kat maliklerinin seçtiği üç kişilik bir kurul olarak oluşturulur.

Bina, Apartman ve Sitelerde Kat Maliki ve Kat Malikleri Kurulunun Görevleri Nelerdir

Kat mülkiyeti kanunu ve diğer mevzuatlar, kat maliklerinin hakları ve yükümlülüklerine dair ayrıntılı hükümler içermektedir. Her bir kat maliki, mülkiyet hakkı çerçevesinde sahip olduğu bütün haklara sahiptir.

Apartmanda Ortak Alanın İşgali ve Kiraya Verilmesi

ortak yerlerin kullanımı ve kiraya verilmesi konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun çeşitli hükümleri bulunmaktadır.

Kapı Zili Arızasını Kim Öder?

Kapı zili arızası, arızanın kaynağına ve etkilediği alana bağlı olarak farklı sonuçlara yol açabilir.

Apartman ve site yöneticileri, hurda satışını Nasıl yapar?

Apartman ve site yöneticileri, hurda satışı yapmak için yazımızdaki adımları izleyebilir.

BSY Bina ve Toplu yapı Yöneticiliği

Apartman ve Site Yönetimi

Adres: Yakakent Mah 8187/21 Sok Park Yaşam Santorini Sitesi A2 Blok ÇİĞLİ/ İZMİR

Telefon: 0(542) 811 29 29 - 0(541) 811 29 29