0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Oybirliği Gerektiren Kararlar

Ana Sayfa   »   Oybirliği Gerektiren Kararlar

Apartman ve Sitelerde Oybirliği Gerektiren Kararlar

Birlikte karar vermek, başarıyı beraberinde getirir.

Kat mülkiyeti kanunu kapsamında, bina yönetiminde alınacak bazı kararlar için tüm kat maliklerinin oybirliği aranmaktadır. Bu kararlar, genellikle binanın geleceği ve yönetimiyle ilgili stratejik konuları içermektedir.

aşağıdaki durumlarda tüm kat maliklerinin oybirliği şarttır

 • Merkezi ısıtma sisteminin Bireysel ısıtma sistemine dönüştürülme işlemi, binanın ısıtma sistemini ve bireysel ısıtma sistemine geçiş sürecini içeren önemli bir karardır ve tüm kat maliklerinin oybirliği gerektirir.
 • Bağımsız bir bölümün mesken dışında ticari faaliyet veya endüstriyel faaliyetler için kullanıma açılması ile ilgili kararlar binanın yönetimiyle ilgili önemli konuları kapsamaktadır ve kat malikleri kurulunun oybirliği ile alınması gereken kararlardır.
 • Binanın hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi, bölünen kısmın başkasına devredilmesi gibi temliki tasarruflar veya binanın dış duvarlarının, çatı veya damının reklam amacıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri de tüm kat maliklerinin oybirliği ile alınması gereken kararlardır.
 • Binanın inşaatı ve genişletilmesiyle ilgili önemli bir konu olan, üstüne kat ilavesi, tam kat yapılması veya zemin, bodrum katlarda veya arsanın boş kısmında 634 sayılı Kanun’un 24’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi gibi inşaat işleri için de tüm kat maliklerinin oybirliği gereklidir.

Bu nedenle, her bir kat malikinin oyu büyük önem taşır ve kararın alınmasında etkili olabilir.

Aşağıdaki durumlarda, tüm kat maliklerinin arsa ve sayı payı çoğunluğunun onayı gerekmektedir

 • Kat mülkiyetinin devri konusunda alınacak kararlarda
 • Yönetici veya denetçi seçiminde
 • Ortak alanların yenilik ve ilaveleri ile daha kullanışlı hale getirilmesi veya elde edilecek faydanın artırılması amacı ile yapılacak tadilat veya onarım işlerinde
 • Engelliler için zorunlu olan proje tadilatları için alınacak kararlarda
 • kat malikinin talebi üzerine Isı yalıtımının yapılması için alınacak karar
 • Isıtma sisteminin Merkezi sistemden bireysel sisteme dönüşümü hakkında alınacak karar
 • Isıtma sisteminin Bireysel sistemden merkezi sisteme dönüşümü hakkında kararlar
 • Apartman bina ve sitelerde yönetici ve denetçi seçimi
tesisler kuruluna katılan yöneticilerin ve temsilcilerin, temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile belirlenir.

Aşağıdaki durumlarda, tüm kat maliklerinin 5 te 4 çoğunluğunun onayı gerekmektedir

 • Yönetim planının değiştirilmesi
 • faydalı yenilik ve ilave olmaksızın, Anagayrimenkulün ortak alanlarında inşaat, onarım ve tesisler veya dış badana veya boya değişikliği yapılması için alınacak kararlarda

Apartmanın Bahçesi Otopark Haline Getirilebilir mi?

Apartman ve site sakinleri bazen otopark alanı sıkıntısıyla karşılaşabilirler ve bahçelerini otoparka dönüştürmek isteyebilirler. Peki, apartmanın bahçesi otopark haline getirilebilir mi?

Kat Mülkiyeti Olan Yapılarda Ortak Alanlar

4Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, kat malikleri ana taşınmazın tüm ortak yerlerinde ortak mülkiyet hükümlerine göre pay sahibidirler.

Su Saatleri Ortak Olunca Ne Yapılır?

Apartman veya sitelerin yönetim planına göre, su saati kullanımı ve su faturasının ödemesi konusunda farklı uygulamalar olabilir. Bu uygulamalar, yönetim planında belirtilir ve tüm daire sahipleri veya kat malikleri tarafından kabul edilir.

Apartman Bahçe Kullanım Hakkı ve Sorumlulukları

Apartman ve sitelerdeki bahçe ortak kullanım alanıdır ve tüm apartman sakinleri arsa payları oranında bu alandan faydalanma hakkına sahiptir.

Apartman Bahçesinde Yapılacak Değişikliler ve Karar

Apartman bahçeleri, ortak kullanım alanlarından biridir ve bu alanların düzenlenmesi ve yapılacak değişiklikler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. ve 43. maddeleri kapsamında ele alınır.

Kat Maliki Bağımsız Biriminde Değişiklik Yapabilir mi?

Kat malikleri, anagayrimenkulün mimari durumunu, sağlamlığını ve güzelliğini korumakla yükümlüdür. Bu kapsamda, onarım ve değişiklik yapılacak yerlere ve durumlara göre farklı prosedürler uygulanır.

Apartman Sorunlarına Hangi Mahkeme Bakar?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi, kat maliklerinin arasındaki anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesini hedeflerken, hâkimin müdahalesi ise uyuşmazlıkların çözümü için son çaredir.

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Oy birliği Gerektiren Kararlar

Kat mülkiyeti kanunu kapsamında, bina yönetiminde alınacak bazı kararlar için tüm kat maliklerinin oybirliği aranmaktadır. Bu kararlar, genellikle binanın geleceği ve yönetimiyle ilgili stratejik konuları içermektedir.

Apartman karar defteri tasdik ettirmemenin cezası

Apartman karar defterinin tasdiki zorunludur Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca apartman karar defterinin her yıl ocak ayı sonuna kadar notere onaylatılması zorunludur.

Apartmanlarda Otopark Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Apartman otoparkları, binanın sakinleri tarafından ortak kullanım alanı olarak kullanılmalıdır. Otopark kullanım hakkı, arsa payı oranında belirlenmeli

Aidat Borçlarının İcra Takibi ve Gecikme Faizinin Uygulanması

Kanuna göre, ödenmeyen ortak giderler için aylık %5 gecikme zammı ödemesi yapılmalıdır ve bu zammın yanında temerrüt faizi de istenebilir.

Kat Malikleri Evde Evcil Hayvan Besleyebilir mi?

Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve süs hayvanları beslemek mümkündür. Ancak hayvan sahipleri, çevre kirliliğini ve insanlara zarar verebilecek durumları önlemekle yükümlüdürler

Çatıya çanak anten kurmak için izin almak gerekiyor mu?

Sosyal ve kültürel hayatın gerektirdiği bilgi ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için uydu antenini kullannılabilir ve özel izne gerek yoktur.

Giriş Katında Oturanlar Asansör Giderlerine Katılmak Zorunda mıdır?

Apartman veya site yönetimleri, asansör gibi ortak kullanım alanlarına ilişkin giderleri tüm kat malikleri arasında eşit olarak bölüştürmelidir. Bu nedenle, giriş katında oturanlar da asansör aidatlarına katılmak zorundadır.

Kapıcının Görevleri Nelerdir

Kapıcı, bir apartman veya site gibi bir konut birliği içerisinde, kat maliklerinin birlikte kullanımını sağladığı gayrimenkulün müşterek yerlerinin temizliği ve bakımı ile ilgili sorumluluğu üstlenen kişidir.

Bina, Apartman ve Sitelerde Yöneticinin veya Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

Site yönetimi, genellikle apartman, site veya ticari binalar gibi birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapıların yönetimini ve kullanımını düzenleyen bir sistemdir.

Bina, Apartman ve Sitelerde Denetçi ve Denetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

Site denetim kurulu, bir sitenin veya apartmanın yönetimindeki kararların, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak alındığını denetleyen bir kuruldur. Site denetim kurulu, genellikle kat maliklerinin seçtiği üç kişilik bir kurul olarak oluşturulur.

Bina, Apartman ve Sitelerde Kat Maliki ve Kat Malikleri Kurulunun Görevleri Nelerdir

Kat mülkiyeti kanunu ve diğer mevzuatlar, kat maliklerinin hakları ve yükümlülüklerine dair ayrıntılı hükümler içermektedir. Her bir kat maliki, mülkiyet hakkı çerçevesinde sahip olduğu bütün haklara sahiptir.

Apartmanda Ortak Alanın İşgali ve Kiraya Verilmesi

ortak yerlerin kullanımı ve kiraya verilmesi konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun çeşitli hükümleri bulunmaktadır.

Kapı Zili Arızasını Kim Öder?

Kapı zili arızası, arızanın kaynağına ve etkilediği alana bağlı olarak farklı sonuçlara yol açabilir.

Apartman ve site yöneticileri, hurda satışını Nasıl yapar?

Apartman ve site yöneticileri, hurda satışı yapmak için yazımızdaki adımları izleyebilir.

BSY Bina ve Toplu yapı Yöneticiliği

Apartman ve Site Yönetimi

Adres: Yakakent Mah 8187/21 Sok Park Yaşam Santorini Sitesi A2 Blok ÇİĞLİ/ İZMİR

Telefon: 0(542) 811 29 29 - 0(541) 811 29 29