0 (542) 811 29 29 0 (850) 811 29 29 0 (542) 811 29 29 Abonelik Sözleşmesi
whatsapp

Otopark Sorunu

Ana Sayfa   »   Otopark Sorunu

Apartman ve Sitelerde Otopark Paylaşımı Nasıl Olmalıdır?

Birlikte çözüm bulalım, otopark sorununu hep birlikte aşalım!

Bina otoparkları, bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparklardır. Otopark, Kat Mülkiyeti Kanunu gereği herkesin kullanımına olanak sağlayan ortak kullanım alanlarından biridir. Ancak, araç sayısının park alanından fazla olması veya az olması durumunda, otoparkın paylaşımı nasıl yapılmalıdır?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, toplu yapı kapsamındaki bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve faydalanmasına tahsis edilen parsellerin malik hanesinde, tahsis edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak yeri olur. Yani bina ve sitelerdeki ortak alanların kullanımı, kat maliklerinin arsa payları ile doğru orantılıdır.

Eğer bir apartmanda araç sayısı, park alanından az ise, park alanı kullanan kişiler arasında adil bir çözüm için Genel Kurul toplantısı yapılmalıdır. Bu durumda, araçların dönüşümlü olarak dışarıda park edilmesi, en yakın ücretli otoparkın süresiz kullanılması ve ücretin apartman bütçesinden karşılanması gibi çözümler önerilebilir.

Tam tersi durumda, yani araç sayısı park alanından fazlaysa, fazla olan alanların kullanım hakkı arsa payı fazla olan kat malikine aittir. Ancak, arsa payı ile park alanı sayısı eşit olmayabilir. Bu durumda, bina yönetimi veya genel kurul toplantısında alınan kararlar ile park alanlarının kullanım hakkı belirlenir. Örneğin, genel kurulda oybirliği ile alınan bir karar ile park alanlarının tamamının dönüşümlü kullanımına karar verilebilir.

Bununla birlikte, otoparkta park yeri bulunmayan kat malikleri için de çözüm üretmek gerekmektedir. Bu durumda, yönetim veya genel kurul tarafından belirlenen bir sistem ile önceden belirlenmiş saatlerde veya günlerde dönüşümlü olarak park yeri kullanımı sağlanabilir.

Bina otoparklarının kullanımı aynı zamanda güvenlik açısından da önemlidir. Bu nedenle, otoparklarda güvenlik kameraları ve diğer güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir. Bu önlemler, araçların güvende olmasını sağlarken, aynı zamanda otoparkta yaşanabilecek olası sorunları da en aza indirir.

Ayrıca, otoparklarda sadece bina sakinlerinin araçlarının park edebilmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle, otopark girişlerinde kapı veya bariyer gibi engeller konulması gerekmektedir. Bu engeller, sadece bina sakinlerinin otoparka giriş yapabilmesini sağlar.

Sonuç olarak, apartman otoparkları, binanın sakinleri tarafından ortak kullanım alanı olarak kullanılmalıdır. Otopark kullanım hakkı, arsa payı oranında belirlenmeli ve genel kurul kararı ile belirlenebileceği gibi, dönüşümlü kullanıma da karar verilebilir. Güvenlik açısından da önemli olan otoparklarda güvenlik önlemleri alınmalıdır ve sadece bina sakinlerinin otoparka giriş yapabilmesi için engeller konulmalıdır.

kişiye özel park yeri tahsis etmek dezavantajlı olabilir

Otopark yönetiminin daha kolay ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayabilir. Bu şekilde, her aracın belirli bir alanı olacağı için park etme konusunda yaşanan sorunlar minimize edilebilir. Ayrıca, tahsis edilen alanlarda park edilmesi gerektiği konusunda belirli kurallar ve uyarılar konulabilir.

Ancak, bu uygulamanın bazı dezavantajları da vardır. Özellikle, her kişiye ayrılan yerlerin yetersiz olması durumunda, park sorunu devam edebilir ve insanlar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ayrıca, özel yer tahsisinin maliyeti de yüksek olabilir ve bütçe açısından sürdürülebilir olmayabilir.

Bu nedenle, otopark yönetimi için daha iyi bir seçenek, park etme alanlarının belirli kurallar çerçevesinde yönetilmesidir. Bu kurallar arasında, araçların belirli bir mesafede park etmesi, özellikle acil çıkış kapıları ve itfaiye girişleri gibi belirli alanlarda park etmemesi gibi kurallar yer alabilir. Ayrıca, park edilen araçların plaka numaralarının kaydedilmesi ve belirli bir süre sonra hareket edilmemesi durumunda ceza uygulanması gibi uygulamalar da yapılabilir.

Özetle, otopark alanlarında daha iyi bir yönetim için belirli kuralların oluşturulması gerekmektedir. Her araç için ayrılan özel bir yer tahsis edilmesi, yönetimin daha kolay olmasını sağlayabilir, ancak bazı dezavantajları da beraberinde getirebilir.

Her kişiye özel bir park yeri tahsis etmek, bazı dezavantajlara sahip olabilir:

  • Alan sınırlılığı: Özel park yeri tahsisinin uygulanabilmesi için yeterli alanın olması gerekir. Bu, özellikle yoğun şehir merkezlerinde ve sınırlı park alanı olan yerlerde zor olabilir.
  • Maliyet: Her kişiye özel bir park yeri tahsis etmek, otoparkın inşası ve yönetimi için ek maliyetlere neden olabilir. Bu maliyetler, özellikle küçük işletmeler veya bireysel park alanları için yüksek olabilir.
  • Haksızlık: Eşitlik ilkesi açısından, bazı insanlar özel bir park yeri talep edebilirken, diğerleri bu fırsattan yoksun kalabilir. Bu durum, adil bir çözüm olmayabilir.
  • Yönetim: Her kişiye özel bir park yeri tahsis etmek, otoparkın yönetimini zorlaştırabilir. Her park yeri için ayrı ayrı yönetim işlemleri yapmak, yönetim sürecini karmaşık hale getirebilir.

Bu nedenlerden dolayı, her kişiye özel bir park yeri tahsis etmek, dezavantajlı olabilir ve bazı durumlarda daha iyi alternatifler düşünülmelidir.

Apartmanın Bahçesi Otopark Haline Getirilebilir mi?

Apartman ve site sakinleri bazen otopark alanı sıkıntısıyla karşılaşabilirler ve bahçelerini otoparka dönüştürmek isteyebilirler. Peki, apartmanın bahçesi otopark haline getirilebilir mi?

Kat Mülkiyeti Olan Yapılarda Ortak Alanlar

4Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, kat malikleri ana taşınmazın tüm ortak yerlerinde ortak mülkiyet hükümlerine göre pay sahibidirler.

Su Saatleri Ortak Olunca Ne Yapılır?

Apartman veya sitelerin yönetim planına göre, su saati kullanımı ve su faturasının ödemesi konusunda farklı uygulamalar olabilir. Bu uygulamalar, yönetim planında belirtilir ve tüm daire sahipleri veya kat malikleri tarafından kabul edilir.

Apartman Bahçe Kullanım Hakkı ve Sorumlulukları

Apartman ve sitelerdeki bahçe ortak kullanım alanıdır ve tüm apartman sakinleri arsa payları oranında bu alandan faydalanma hakkına sahiptir.

Apartman Bahçesinde Yapılacak Değişikliler ve Karar

Apartman bahçeleri, ortak kullanım alanlarından biridir ve bu alanların düzenlenmesi ve yapılacak değişiklikler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. ve 43. maddeleri kapsamında ele alınır.

Kat Maliki Bağımsız Biriminde Değişiklik Yapabilir mi?

Kat malikleri, anagayrimenkulün mimari durumunu, sağlamlığını ve güzelliğini korumakla yükümlüdür. Bu kapsamda, onarım ve değişiklik yapılacak yerlere ve durumlara göre farklı prosedürler uygulanır.

Apartman Sorunlarına Hangi Mahkeme Bakar?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi, kat maliklerinin arasındaki anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesini hedeflerken, hâkimin müdahalesi ise uyuşmazlıkların çözümü için son çaredir.

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Oy birliği Gerektiren Kararlar

Kat mülkiyeti kanunu kapsamında, bina yönetiminde alınacak bazı kararlar için tüm kat maliklerinin oybirliği aranmaktadır. Bu kararlar, genellikle binanın geleceği ve yönetimiyle ilgili stratejik konuları içermektedir.

Apartman karar defteri tasdik ettirmemenin cezası

Apartman karar defterinin tasdiki zorunludur Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca apartman karar defterinin her yıl ocak ayı sonuna kadar notere onaylatılması zorunludur.

Apartmanlarda Otopark Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Apartman otoparkları, binanın sakinleri tarafından ortak kullanım alanı olarak kullanılmalıdır. Otopark kullanım hakkı, arsa payı oranında belirlenmeli

Aidat Borçlarının İcra Takibi ve Gecikme Faizinin Uygulanması

Kanuna göre, ödenmeyen ortak giderler için aylık %5 gecikme zammı ödemesi yapılmalıdır ve bu zammın yanında temerrüt faizi de istenebilir.

Kat Malikleri Evde Evcil Hayvan Besleyebilir mi?

Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve süs hayvanları beslemek mümkündür. Ancak hayvan sahipleri, çevre kirliliğini ve insanlara zarar verebilecek durumları önlemekle yükümlüdürler

Çatıya çanak anten kurmak için izin almak gerekiyor mu?

Sosyal ve kültürel hayatın gerektirdiği bilgi ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için uydu antenini kullannılabilir ve özel izne gerek yoktur.

Giriş Katında Oturanlar Asansör Giderlerine Katılmak Zorunda mıdır?

Apartman veya site yönetimleri, asansör gibi ortak kullanım alanlarına ilişkin giderleri tüm kat malikleri arasında eşit olarak bölüştürmelidir. Bu nedenle, giriş katında oturanlar da asansör aidatlarına katılmak zorundadır.

Kapıcının Görevleri Nelerdir

Kapıcı, bir apartman veya site gibi bir konut birliği içerisinde, kat maliklerinin birlikte kullanımını sağladığı gayrimenkulün müşterek yerlerinin temizliği ve bakımı ile ilgili sorumluluğu üstlenen kişidir.

Bina, Apartman ve Sitelerde Yöneticinin veya Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

Site yönetimi, genellikle apartman, site veya ticari binalar gibi birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapıların yönetimini ve kullanımını düzenleyen bir sistemdir.

Bina, Apartman ve Sitelerde Denetçi ve Denetim Kurulunun Görevleri Nelerdir

Site denetim kurulu, bir sitenin veya apartmanın yönetimindeki kararların, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak alındığını denetleyen bir kuruldur. Site denetim kurulu, genellikle kat maliklerinin seçtiği üç kişilik bir kurul olarak oluşturulur.

Bina, Apartman ve Sitelerde Kat Maliki ve Kat Malikleri Kurulunun Görevleri Nelerdir

Kat mülkiyeti kanunu ve diğer mevzuatlar, kat maliklerinin hakları ve yükümlülüklerine dair ayrıntılı hükümler içermektedir. Her bir kat maliki, mülkiyet hakkı çerçevesinde sahip olduğu bütün haklara sahiptir.

Apartmanda Ortak Alanın İşgali ve Kiraya Verilmesi

ortak yerlerin kullanımı ve kiraya verilmesi konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun çeşitli hükümleri bulunmaktadır.

Kapı Zili Arızasını Kim Öder?

Kapı zili arızası, arızanın kaynağına ve etkilediği alana bağlı olarak farklı sonuçlara yol açabilir.

Apartman ve site yöneticileri, hurda satışını Nasıl yapar?

Apartman ve site yöneticileri, hurda satışı yapmak için yazımızdaki adımları izleyebilir.

BSY Bina ve Toplu yapı Yöneticiliği

Apartman ve Site Yönetimi

Adres: Yakakent Mah 8187/21 Sok Park Yaşam Santorini Sitesi A2 Blok ÇİĞLİ/ İZMİR

Telefon: 0(542) 811 29 29 - 0(541) 811 29 29